70 Lek

Kafe


80 Lek

Kafe Arabike


150 Lek

Kafe Ekspresi Tonic150 Lek

Kafe Late


60 Lek

Caj


70 Lek

Caj Bustine100 Lek

Caj Correto


150 Lek

Cokollate e Ftohte


120 Lek

Cokollate e Ngrohte

e Bardhe/Zeze80 Lek

Cokollate Kakao


120 Lek

Kakao


150 Lek

Kapucino e Ftohte120 Lek

Kapucino Me Bustine120 Lek

Makjato e Gjate70 Lek

Makjato150 Lek

Nescaffe Frape100 Lek

Qumesht120 Lek

Salep